Assessoria en Bioconstrucció de l'IEBMesurem els paràmetres físics que defineixen el teu entorn per avaluar l’impacte que tenen en la salut. Com? Mesurem les radiacions, els contaminants atmosfèrics i microbiològics a l’interior dels edificis seguint el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’IBN-IEB.

 1. PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER MESURAMENTS DE BIOHABITABILITAT?
 2. DESCRIPCIÓ DELS MESURAMENTS

 

   1. PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER MESURAMENTS DE BIOHABITABILITAT?

La immensa majoria de les llars presenten problemes ambientals que estan relacionats amb la tecnologia quotidiana i els materials de construcció i decoració. Aquests problemes afecten la salut de les persones que hi viuen. En l’àmbit de la tecnologia, dues de les fonts de problemes més generalitzades són la comunicació sense fil i els camps electromagnètics provocats per l’electricitat. Ambdues situacions les podem trobar pràcticament al 100% dels nostres habitatges. Si tenim en compte la nostra experiència en mesuraments, els valors detectats sempre han estat molt elevats i per sobre de les recomanacions de salut de l’Institut Espanyol de Baubiologie.

A banda de la problemàtica amb la comunicació sense fil i l’electricitat, també s’han detectat valors elevats d’electrostàtica, magnetostàtica i radioactivitat. Aquest segon grup està lligat al tipus de materials de construcció o al tipus de terreny sobre el que s’aixeca l’edifici.

A l’hora de reformar un habitatge se’ns presenta una bona oportunitat per a sanejar-lo en referència als problemes abans esmentats amb la tecnologia i els materials. A l’aprofitar els treballs de canvis de distribució, decoració i d’instal·lacions, el cost d’introduir mesures correctores en la bona direcció en referència a la nostra salut es redueix considerablement.

D’aquesta manera es minimitzaran o fins hi tot s’eliminaran aquests problemes ambientals produïts per la tecnologia i els materials.

Per a més informació, es pot consultar www.bihho.com el bloc dels experts en mesuraments de baubiologie de l’Institut Espanyol de Baubiologie-IEB.

 

   1. DESCRIPCIÓ DELS MESURAMENTS

Es proposa prendre mesuraments d’electro-contaminació seguint el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de Baubiologie (IEB). Els mesuraments seran presos per un Especialista en Mesurament de Radiacions oficial de l’IBN-IEB.

Els valors indicatius en baubiologie són uns valors de precaució. Es prenen a les zones de descans, els dormitoris, a on passem un període de regeneració corporal especialment sensible. El procés de mesurament busca identificar, localitzar i valorar les fonts d’influències nocives sobre la salut. L’objectiu es crear un ambient el menys contaminat i el més natural possible.

Per aconseguir un resultat òptim es proposa una estratègia de 3 estadis. Primer, una campanya de mesuraments d’electro-contaminació; segon, la redacció d’un informe descriptiu i analític dels resultats amb una proposta de sanejament; i tercer, la direcció d’obra dels treballs per a executar la proposta de sanejament.

Donada la variabilitat del context electromagnètic i la complexitat de la seva interacció amb el context físic (els nostres habitatges i tot el que hi tenim), la part de direcció d’obra esdevé crítica. Durant el procés de direcció dels treballs de sanejament es prenen mesuraments intermedis per a valorar l’adequació de les accions proposades a mesura que es van completant.

En concret es realitzaran mesuraments de:

   1. CAMPS ELÈCTRICS ALTERNS (baixes freqüències). Tensió alterna generada per les instal·lacions elèctriques interiors i exteriors de l’habitatge.
   2. CAMPS MAGNÈTICS ALTERNS (baixes freqüències). Corrent alterna generada per les instal·lacions elèctriques, transformadors, motors, etc., interiors i exteriors de l’habitat
   3. ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (altes freqüències). Altes freqüències generades per la tecnologia de comunicació de dades sense fils.
   4. CAMPS ELÈCTRICS CONTINUS (electroestàtica). Generats per moquetes, cortines y superfícies de materials sintètics en general.
   5. CAMPS MAGNÈTICS CONTINUS (magnetostàtica). Generats per peces metàl·liques de llits, matalassos, materials de construcció.
   6. RADIOACTIVITAT (radiació alfa, beta, gamma i gas radó)