Assessoria en Bioconstrucció de l'IEBT’informem sobre les característiques que ha de tenir un entorn saludable per viure. Com? Fem xerrades i tallers per difondre els avantatges de la vida en un entorn sa: el millor lloc per desenvolupar la teva vida.

  1. INTRODUCCIÓ
  2. TALLER DIRIGIT A NENS I ADOLESCENTS: ¿Saps com funciona el teu mòbil?
  3. XERRADA-TALLER DIRIGIDA A ADULTS: Fes més saludable casa teva!

 

1. INTRODUCCIÓ

Els tallers i xerrades tenen com a objectiu la difusió i formació per a fomentar l’ús saludable de les tecnologies que estan presents a la nostra vida.

En els últims 50 anys s’ha experimentat una introducció massiva de tecnologies i materials de nova generació que han modificat el nostre entorn habitat, des de materials de construcció a productes químics d’ús quotidià presents dins de les nostres llars passant, especialment als darrers 15 anys, per la generalització accelerada de l’ús de les tecnologies de la informació sense fils.

Els tallers i xerrades estan dirigits tant a adults com a adolescents i nens i tracten sobre la salut en els nostres entorns construïts (interiors i exteriors) que depèn principalment de 3 factors: materials de construcció, instal·lacions i hàbits dels usuaris.

Els tallers es desenvolupen realitzant una exposició sobre la tecnologia tractada, descrivint els seus principis físics, químics o socials, exposant les diferents opinions sobre la conveniència o no del seu ús, realitzant mesuraments per a visualitzar la seva presència real i finalment realitzant suggeriments d’hàbits d’utilització per a eliminar o minimitzar els efectes que podrien ser nocius per a la salut de les persones.

Partint del principi que la tecnologia s’ha de poder utilitzar, es persegueix un doble objectiu:

   • Empoderament de les persones: facilitant la informació i clarificant conceptes al voltant de productes i tecnologies innovadores.
   • Promoure el principi de precaució en l’àmbit de la salut: prendre mesures per a preservar la salut, moltes vegades molt simples i de fàcil execució.

S’ofereixen dos tipus de tallers:

2. TALLER DIRIGIT A NENS I ADOLESCENTS: ¿Saps com funciona el teu mòbil? Taller per a fomentar l’ús saludable dels mòbils entre els alumnes d’ESO
La necessitat del taller sorgeix de la constatació de diverses dinàmiques relacionades amb l’extensió en l’ús d’una tecnologia que podem considerar que encara és nova: la tecnologia de comunicació sense fils a base de radiofreqüències.

Entre aquestes dinàmiques, destaquen:

   1. INFORMACIÓ I CONEIXEMENT. Aparició d’una nova manera de gestionar la informació i d’accedir al coneixement, fortament basada en la tecnologia.
   2. Aparició d’una nova manera de relacionar-se socialment i amb l’entorn físic.
   3. FISIOLOGIA HUMANA. Absència de coneixements suficients sobre els efectes a llarg termini amb exposicions prolongades d’aquesta tecnologia sobre la fisiologia humana.
   4. CONTROVÈRSIA I ALARMA. Basada en l’anterior, existència de controvèrsia científica i alarma social relacionada amb aquesta tecnologia i que podria portar a un fre a la seva introducció i per tant a perdre’n els avantatges.
   5. Existència d’estudis encara en marxa per avaluar com pot afectar aquesta tecnologia a la fisiologia humana.

Els dos primers punts ja han estat objecte de recomanacions extenses per part de la Unesco i del Consell Escolar de Catalunya, i existeixen tallers dirigits a estudiants per a introduir la seva implementació, com per exemple el mSchools del Mobile World Capital-Barcelona.

El buit que ve a omplir el taller ¿Saps com funciona el teu mòbil? és el d’informar a aquests nous usuaris del funcionament físic d’aquesta tecnologia i com afecta a la fisiologia humana.

Donat que els més joves encara estan en procés de creixement, hi ha indicadors que apunten a que es tracta d’un col·lectiu especialment sensible a les ones de radiofreqüència i per tant sembla recomanable invocar el principi de precaució. D’aquesta manera es vol informar aquests nous i joves usuaris sobre com minimitzar o evitar els efectes que l’ús d’aquesta tecnologia pot provocar en els seus cossos, promovent-ne un ús saludable.

3. XERRADA-TALLER DIRIGIDA A ADULTS: Fes més saludable casa teva! Taller per a informar sobre els materials, tecnologies i hàbits domèstics més estesos i promoure’n el seu ús saludable

Està dividit en dues parts:

   1. Fes més saludable casa teva: Part I Contaminants atmosfèrics
   2. Fes més saludable casa teva: Part II: Electrocontaminació

Aquest taller està dirigit a:

3.1 PÚBLIC GENERAL
Taller per a ser realitzat dins del marc de jornades de bioconstrucció, aules d’educació mediambiental, fires del sector de l’ecologia. Tallers ja realitzats a:
Jornades de bioconstrució, a La Fabrica del Sòl, Barcelona. Març 2015.
Jornadas de Biología del Hábitat, Instituto Ecohabitar, a Fira Biocultura 2015 Barcelona. Maig 2015.
Jornadas de Casa Ecológica, vivienda social, economía y sociedad del procomum, Instituto Ecohabitar a la fira Biocultura 2015 Madrid. Novembre 2015.

3.2 PROFESSIONALS DE DIFERENTS ÀMBITS
Taller per a ser realitzat a grups de professionals de l’àmbit sanitari, de la construcció i de l’educació social.

En l’àmbit de la construcció:
ESTUDIS DE POST GRAU. El taller formarà part de l’edició 2015 del Post Grau de bioconstrucció al Tecno Campus de Mataró. Aquest post grau està dirigit a arquitectes i aparelladors. Es realitzaran mesuraments dels paràmetres físics relacionats amb els camps, ones i radiacions.

En l’àmbit sanitari:
CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. S’està consensuant amb el CAP Maragall una prova pilot de taller amb metges de família, pediatres, infermeres i auxiliars. L’objectiu es transmetre uns coneixements que els professionals puguin traslladar als pacients en forma de millora d’hàbits. Una vegada consensuat un contingut adequat el taller es farà extensible als CAPs que hi estiguin interessats.

CENTRES D’INVESTIGACIÓ. S’està en converses amb el CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental), centre de referència mundial que actualment coordina diversos projectes internacionals dirigits a avaluar els efectes sobre la salut de diferents tecnologies innovadores, per a incloure en els tallers els resultats dels estudis científics en curs i col·laborar en la seva difusió.

En l’àmbit de l’educació social:
Proposta de treball amb EDUVIC, cooperativa d’educadors socials que treballa amb nens i adolescents, per ampliar el vessant de les implicacions socials dels usos d’unes certes tecnologies.