Assessoria en Bioconstrucció de l'IEBBIOHABITA!
Assessoria en Bioconstrucció de l’IEB
Ciutat de Granada 71
08005 Barcelona
info@biohabita.net

+34 605 875 063  Joan Cuevas Pareras
+34 687 708 380  Teresa Monleón Fernández
+34 629 162 909  Carlos Sentmenat Bertrand