Assessoria en Bioconstrucció de l'IEB
mesurament per valorar una compra de parcel·la sobre una línia de metro (Barcelona)

Category : General · by maig 3rd, 2017

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

MESURES RECOMANADES

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius: 45 nT a la parcel·la. Els pics de camp magnètic registrats en el moment de pas dels combois de metro eren molt dèbils a causa de la distància de mesurament.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

 

MESURES RECOMANADES

Camps magnètics alterns: s’han registrat valors baixos i per tant no cal aplicar cap mesura.

 

SHARE :